Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Mieczysława Gerbera syna Daniela Gerbera, inicjatora utworzenia zespołu i pierwszego opiekuna z ramienia fabryki.