Dariusz Proszak

Dariusz-Proszak-1920x1440-netDariusz Proszak – mgr sztuki, muzyk, pedagog, aranżer, akompaniator, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

W latach studenckich był prezesem AZS przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, w roku 1980 rozpoczął pracę jako nauczyciel w łódzkich placówkach oświaty. Pracował jako nauczyciel muzyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 174. W latach 1980 – 83 był kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej nr 172 oraz kierownikiem Zespołu Instrumentalnego „Promyczek”.

W 1989 roku założył Młodzieżowy Zespół Instrumentalny „Orfa”, który prowadzi do dziś. Zespół pracując pod kierunkiem Dariusza Proszaka zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, a także pierwsze miejsca na konkursach i festiwalach. Zalicza się do nich : 1992 i 1995 – Grand Prix Festiwalu Muzycznego „Konfrontacje Sceny Szkolnej” w Łodzi, 1994 – Puchar Dyrektora WODN, 1995 Puchar Kuratora Oświaty oraz Nagroda Kuratora Miasta Łodzi w konkursie „Muzyczna Wiosna”, 1997 – Puchar Burmistrza Aleksandrowa.

Jego wieloletni związek z folklorem rozpoczął się w latach 1983- 89 gdy pracował jako akompaniator i muzyk kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Polanil”, jednak prawdziwa fascynacja narodziła się, jak wspomina Dariusz Proszak podczas pierwszego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana”. Związał się z tym zespołem w roku 1989 i pracuje w nim nieprzerwanie do dziś jako akompaniator , kierownik kapeli, wychowawca młodzieży, a także wieloletni współpracownik Pana Leszka Woszczyńskiego i Janusza Kaźmierczaka.

Od roku 1990 pracuje również do dziś, jako akompaniator, a obecnie Kierownik Sekcji Muzycznej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi.

W roku 1987 uzyskał II stopień weryfikacji artystycznej z zakresu muzyki, a w roku 1989 – weryfikację I stopnia. W 2004 roku uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. Za całokształt pracy artystycznej otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia : 1999 – Nagroda Kuratora, 2000 Srebrny Krzyż Zasługi, 2005 – Odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, 2006 Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2010 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2014 – Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia.