11 -go stycznia, jak co roku, Dom Kultury „Ariadna” był organizatorem koncertu, braliśmy w nim udział.