Sponsorzy

Sponsorzy Koncertu Jubileuszowego z okazji 50-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana’ im. Leszka Woszczyńskiego

Dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi