Wspomnień czar

Wspomnień czar

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Mieczysława Gerbera syna Daniela Gerbera, inicjatora utworzenia zespołu i pierwszego opiekuna z ramienia fabryki.  

Geneza tańców regionalnych

  Zjawisko wykształcania się konkretnego sposobu tańczenia – stylu tańca w poszczególnych częściach świata , w różnych kulturach i regionach sięga daleko w przeszłość, do czasów kiedy liczne plemiona ( grupy etniczne ) żyły w znacznym odizolowaniu. Wzorce...