Maria Kuśnierz-Michalak

Maria-Kusnierz-Michalak-1920x1440-retusz-kadr-netMaria Kuśnierz-Michalak – choreograf, pedagog, teoretyk tańca, mgr sztuki w specjalności pedagogika baletu. Z tańcem związana od dzieciństwa, to jej pasja i wykonywany zawód. Zamiłowania artystyczne zawdzięcza rodzicom – artystom plastykom, a zainteresowanie folklorem zrodziło się w dzieciństwie, które spędziła na Podhalu. Zaowocowało to po latach przeprowadzeniem badań terenowych i napisaniem pracy dyplomowej o kulturze tanecznej tego regionu, której promotorem był znamienity teoretyk tańca, profesor Roderyk Lange.

W latach 1980 – 90 tancerka dziecięcego ,a następnie Reprezentacyjnego Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W latach 1993 – 97 odbyła studia magisterskie w specjalności „pedagogika baletu” w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), a w roku 2003 powróciła na uczelnię i ukończyła Podyplomowe Studia Teorii Tańca.

Od 1997 roku pracuje nieprzerwanie jako pedagog tańca ludowego i charakterystycznego, a także wykładowca teorii i historii tańca w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, która to szkoła jest jedną z pięciu szkół baletowych w Polsce, kształcących zawodowych tancerzy – artystów baletu.

W latach 1994 – 2007 pracowała jako choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”. Zespół w czasie tych trzynastu lat, wziął udział w Festiwalach Międzynarodowych w Serbii, Francji, Holandii, Finlandii, We Włoszech oraz Korei Północnej i zdobył aż siedem z siedemnastu nagród uzyskanych na przestrzeni pięćdziesięciu lat swojego istnienia, a są to : 1997- Medal Dwudziestolecia Województwa Sieradzkiego oraz Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki przyznane w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty”, 1998 – Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury, 1999 – Wyróżnienie za technikę taneczną przyznane podczas Wojewódzkiego Festiwalu „Tradycje” oraz III nagroda w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Tańca Ludowego – Płock 99. W roku 2000 – III nagroda w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tańca Ludowego w Płocku, 2003– Pierwsza Nagroda Festiwalu Folklorystycznego „Tradycje”.

Na przestrzeni lat, od 1993 do 2014, współpracowała także z innymi zespołami tańca ludowego : Zespołem Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”, Akademickim Zespołem Pieśni i Tańca „Kujon” w Łodzi, w latach 2008–10 była kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego „Harnam”.

Jako konsultant artystyczny współpracuje z polonijnym zespołem „Aigle Blanc” z Francji, gdzie zostawiła opracowania sceniczne tańców regionu łowickiego, śląskiego, opoczyńskiego, układ krakowiaka oraz suitę taneczną opartą o warszawski folklor miejski. Tancerze francuskiego zespołu na łamach gazety „BASSIN POTASSIQE” z Alzacji, z 19.07.2004 wypowiedzieli się o tej współpracy w następujący sposób : „Maria ma dar nauczania. Jest doskonałym pedagogiem. Wszyscy to doceniali. Można powiedzieć, że między nią, a zespołem zawiązała się prawdziwa, głęboka więź i wzajemne zrozumienie. Wymiana była doskonała, bowiem ona dostosowywała się do grupy wymagając jednocześnie od niej perfekcji…” Natomiast „Kalejdoskop” z września 2005 roku opisał jej pracę w zespole „Dobroń” tymi słowami: „Maria Kuśnierz w pracy z zespołem kładzie nacisk na technikę, przygotowując tancerzy tak, jak profesjonalistów : od podstaw. Opierając się na autentycznych tańcach tworzy ich stylizację, sięga także do obrzędów, wzbogacając w ten sposób końcowy efekt artystyczny”.

W ciągu 13 lat stworzyła dla zespołu „Dobroń” 17 pozycji repertuarowych, najciekawsze i nagradzane podczas konkursów to Tańce sieradzkie „Od sieradza płynie rzeka”, suita tańców regionu opoczyńskiego, kujawiak z oberkiem, tańce Górali podhalańskich oraz zrealizowane w 2005 roku na zamówienie TV Polonia, widowisko taneczne „Wesele Sieradzkie” z muzyką Janusza Kaźmierczaka.

Maria Kuśnierz – Michalak od wielu lat tworzy również układy choreograficzne dla Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Można je oglądać co roku na scenach Teatru Muzycznego i Wielkiego podczas Gali Baletowej Szkoły.  W 2015 roku, na I Ogólnopolskim Festiwalu Tańców Narodowych Szkół Baletowych w Koszęcinie, była wyróżniona nagrodą dla nauczyciela, którego praca i zaangażowanie w przygotowanie uczestników zostały najwyżej ocenione. Nagrodzone zostały także wszystkie jej układy choreograficzne : Oberek do muzyki Tomasza Kiesewetera, Kujawiak do muzyki Henryka Wieniawskiego, Krakowiak „Zaproszenie do tańca” z muzyką Witolda Jarosińskiego, oraz „Tańcowały dwa Michały” z muzyką J. A. Maklakiewicza. Ostatnie z wymienionych prezentacji otrzymały pierwsze miejsca w dwóch  kategoriach  festiwalu, a czworo uczniów dostało pozaregulaminowe nagrody Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” m.in. za „naturalność w interpretacji tańca” i „piękną prezentację sceniczną”.

 Za całokształt pracy artystycznej wyróżniona została trzykrotnie Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2003 Brązowym Krzyżem Zasługi.

Za największy swój sukces Maria uważa uczniów, którym przekazała zamiłowanie do tańca ludowego. Niektórzy z nich zostali instruktorami zespołów tańca ludowego, animatorami kultury oraz tancerzami zawodowych Zespołów Pieśni i Tańca „Mazowsze” i „Śląsk”. Jednej z uczennic w roku 2007 przekazała prowadzenie zespołu „Dobroń”. We wrześniu 2014 rozpoczęła pracę jako choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana”.